Značaj umerenog gubitka težine

Značaj umerenog gubitka težine

Kada se razmišlja o gubitku težine, osoba uglavnom ima na umu ili „idealnu“ telesnu težinu ili krajnji cilj gubitka težine.

Međutim, očekuje se da umereni gubitak težine donese zdravstvenu korist gojaznim osobam

Gubitak težine je povezan sa

Značajnim poboljšanjem u kardio-metaboličkim faktorima rizika1

HbA1C (glikozilirani hemoglobin), glukoza natašte, krvni pritisak, trigliceridi, HDL holesterol

Poboljšanje ili remisija dijabetesa, poremećaj u lipidima i hipertenzija2

Poboljšanja u komorbidetima povezanim sa gojaznošću i domenima kvaliteta života3,4

Smanjeni rizik od dijabetesa5

Značajno poboljšanje plućne funkcije6

 

Dokazana zdravstvena korist se može postići ako pojedinac ostvari gubitak telesne težine od 5%-15%. Ovaj cilj se može postići u roku od 6 meseci. Međutim kod pojedinaca sa BMI ≥ 35 kg/m2, veći gubitak težine se može smatrati (20% ili više) kao gubitak težine koji donosi koristi za zdravlje. Održavanje gubitka težine je jedno od dva glavna kriterijuma za uspeh. Drugi je prevencija i lečenje komorbiditeta.7

HbA1c = glikozilirani hemoglobin, HDL= lipoprotein velike gustine.


Reference