Vaši ciljevi
za gubitak težine i kontrolu
Opšti ciljevi za gubitak težine i kontrolu su sledeći: Smanjenje telesne težine...
Opšti ciljevi za gubitak težine i kontrolu su sledeći: Smanjenje telesne težine...
Farmakološko lečenje treba da se posmatra kao deo sveobuhvatne strategije kontrole bolesti gojaznosti...