Koji faktori doprinose gojaznosti?

Koji faktori doprinose gojaznosti?

Koji faktori doprinose gojaznosti?

Gojaznost je oboljenje sa mnogim faktorima koji tome doprinose, uključujući genetiku, ponašanje, okruženje, zdravstvene faktore, putanje centralnog nervnog sistema (CNS) i periferne signale.1-3 Donji faktori su predloženi kao faktori koji doprinose epidemijskoj gojaznosti (tabela 1).

Kategorija

Faktor

Potencijalni mehanizmi

Efekti na energetsku ravnotežu

 Genetski2,4,5

Varijacije u BMI
Promene u genima odgovorne za težinu i/ili metabolizam (epigenetika, delecije, pojedinačne nukleotidne polimorfizme)

Promenljivo

Energetski unos i promenljivo trošenje energije

 Bihejvioralno2,6-8

Ishrana, neaktivnost, emocionalni faktori

Višestrki bihejvioralni mehanizmi

Energetski unos i promenljivo trošenje energije

Nedostatak sna

Višestruki hormonalni mehanizmi: uglavnom leptinom - i grelinom - izazvane promene u apetitu

Energetski unos i promenljivo trošenje energije

Prestanak pušenja

Uticaj na ponašanje

Energetski unos i
↓ Trošenje energije

Sredina2,4,6,7,9

Pristup/dostupnost hrane, socioekonomski status, stres, fizička sredina, endokrini poremećaji, crevni mikrobiom

Višestruki bihejvioralni mehanizmi

Energetski unos i promenljivo trošenje energije

Medicinski1,2,10-13 

Farmaceutici kao što su kortikosteroidi i određeni psihijatrijski lekovi

Promenljivo

Energetski  unos i
↓ Trošenje energije

Oboljenja i stanja kao što su sindrom policističnih jajnika (PCOS), Kušingov sindrom, hipotiroidizam, dobijanje na težini povezano sa trudnoćom, menopauza, nizak testosteron

Promenljivo

Energetski unos i promenljivo trošenje energije

 Putanje CNS3,13

Putanje homeostatskog sistema i sistema nagrađivanja

Regulacija energije hipotalamusu, dopaminski sistem nagrađivanja

Energetski unos i promenljivo trošenje energije

Periferni signali 2,3

Hormoni i gastrointestinalni peptidi [insulin, leptin, ghrelin, glukagonu sličan peptid 1 (GLP-1), holecistokinin (CCK), amilin, peptid YY (PYY)]

Uglavnom leptinom - i grelinom - izazvane promene u apetitu

Promenljivo

BMI=Indeks telesne mase, CCK=Holecistokinin, CNS=Centralni nervni sistem, GLP-1=Glukagonu sličan peptid 1, PCOS=Sindrom policističnih jajnika, PYY=Peptid YY


Reference