Gojaznost je povezana sa komorbiditetima

Gojaznost je povezana sa komorbiditetima

5.5%

slučajeva kancera je povezano sa prekomernom težinom i gojaznošću1a
uključujući kancer jednjaka, kolorektalni, pankreasa, žučne kese, bubrega, dojke i tela materice

55%

povećan rizik za depresiju2b
među osobama sa BMI ≥30 kg/m2

~2x

povećan rizik za CHD i moždani udar3
u poređenju sa osobama normalne težine

aNa osnovu procena udela kancera koji se javio u UK 2010. godine koji su mogli da se pripišu 14 faktora rizika u načinu života i sredini.
bNa osnovu meta analize u kojoj su obuhvćene dostupne prospektivne kohortne studije (od marta 2008. godine).
BMI=indeks telesne mase, CHD=koronarno srčano oboljenje.


Reference