Rëndësia e rënies në peshë

Rëndësia e rënies në peshë

Kur mendohet për humbje peshe, shpesh është një peshë trupore "ideale" në mendje ose një qëllim përfundimtar për rënie të peshës.

Megjithatë, humbja modeste e peshës pritet të ofrojë përfitime shëndetësore për individët obezë

Humbja e peshës shoqërohet me

Përmirësime të rëndësishme në faktorët e rreziqeve kardio-metabolike11

HbA1C (hemoglobina e glukozuar), Privimi i Glukozës, Presioni i gjakut, Trigliceridet, kolesteroli HDL

Përmirësim deri në rregullimin të diabetit, çrregullim i lipideve dhe hipertensionit2

Përmirësime në komorbiditetet shoqëruese të obezitetit dhe në cilësinë e fushave të jetës3,4

Reduktim i rrezikut të diabetit5

Përmirësime të rëndësishme në funksionimin e mushkërive6

 

Një përfitim i provuar shëndetësor mund të arrihet nëse humbja e peshës është nga 5% -15% tek një individ. Ky objektiv mund të arrihet brenda 6 muajve. Megjithatë, për individët me IMT ≥ 35 kg/m2, mund të konsiderohet një humbje më e madhe peshe (20% ose më shumë) në mënyrë që të ketë përfitime të shëndetit. Mbajtja e humbjes së peshës është një nga dy kriteret kryesore për suksesin. Tjetri është parandalimi dhe trajtimi i komorbiditeteve.7

HbA1c = hemoglobina  e glukozuar, HDL = lipoproteina me densitet të lartë.


Referenca