Këshilla të përgjithshme për rritjen e aktivitetit fizik

Këshilla të përgjithshme për rritjen e aktivitetit fizik

Objektivat për Humbje të Peshës dhe Menaxhim të saj 1,2

Më poshtë janë objektivat e përgjithshme të humbjes së peshës dhe menaxhimit të saj:

  • Reduktoni peshën trupore
  • Mbani një peshë më të ulët të trupit për një periudhë afatgjatë
  • (

Më poshtë janë disa këshilla të përgjithshme për rritjen e aktivitetit fizik

Rritja e aktivitetit fizik është një komponent i rëndësishëm i terapisë së humbjes së peshës, edhe pse kjo nuk do të çojë në një humbje shumë të madhe të peshës se sa një dietë mbi 6 muaj.¹

Shembuj të Sasisë së Moderuar të Aktivitetit Fizik*
Aktivitetet e Përditshme të Përbashkëta Aktivitete Sportive

Më pak
Energji
Më shumë Kohë

Më shumë
Energji
Më pak Kohë

Larja dhe fshirja e një makine për 45-60 minuta Luajtja volejboll për 45-60 minuta
Larja e dritareve ose dyshemeve për 45-60 minuta Luajtja e Futbollit Amerikan për 45 minuta
Marrja me Kopshtari për 30-45 minuta Ecja 2.8 kilometra në 35 minuta (20 min/kilometër)
Ecja në karrocë me rrota për 30-40 minuta Basketboll (gjuajte në kosh) për 30 minuta
Shtyrja e një karroce me rrota 2.41 kilometra në 30 minuta Ecja me biçikletë 8 kilometra në 30 minuta
Mbledhja (pastrimi) i gjetheve për 30 minuta Vallëzim i shpejtë (social) për 30 minuta
Ecja 3.21 kilometra në 30 minuta (15 min/kilometër) Aerobi në ujë për 30 minuta
Pastrimi i borës për 15 minuta Xhiro me not për 20 minuta
Ngjitja e shkallëve për 15 minuta Basketboll (luajtja e lojës) për 15-20 minuta
  Ngjitja me litar për 15 minuta
  Vrapimi i 2.21 kilometrave në 15 minuta (15 min/kilometer)

* Një sasi e moderuar e aktivitetit fizik është përafërsisht ekuivalente me aktivitetin fizik që harxhon rreth 150 kalori të energjisë në ditë, ose 1000 kalori në javë
† Disa aktivitete mund të kryhen në intensitete të ndryshme; kohëzgjatjet e sugjeruara korrespondojnë me intensitetin e pritur të aktivitetit.


Referenca