Objektivat tuaja
për humbje dhe menaxhim të peshës
Më poshtë janë objektivat e përgjithshme për humbje të peshës dhe menaxhimit të saj: Ulni peshën trupore...
Më poshtë janë objektivat e përgjithshme të humbjes së peshës dhe menaxhimit të saj: Reduktoni peshën trupore...
Trajtimi farmakologjik duhet të konsiderohet si pjesë e një strategjie gjithëpërfshirëse të menaxhimit të sëmundjes së obezitetit...