Obeziteti është e lidhur me komorbiditetet

Obeziteti është e lidhur me komorbiditetet

5,5%

e kancereve i atribuohen mbipeshës dhe obezitetit 1a
duke përfshirë dhe kancerin e ezofagut, kolorektal, pankreatik, të fshikëzës së tëmthit, të veshkës, të gjirit dhe të qafës së mitrës

55%

rritje e rrezikut për depresion 2b
për individët me IMT ≥30 kg/m2

~2x

rritje e rrezikut për sëmundje koronare të zemrës dhe iktus3
krahasuar me të rriturit me peshë normale

aBazuar në vlerësimet e kancereve që ndodhën në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2010, ato i atribuohen 14 faktorëve të jetesës dhe rreziqeve të mjedisit.
bBazuar në një meta-analizë që përmbledh studimet për të ardhmen (Mars 2008).
IMT=indeksi i masës trupore, CHD=sëmundje koronare të zemrës.


Referenca