Jakie czynniki sprzyjają rozwojowi otyłości?

Jakie czynniki sprzyjają rozwojowi otyłości?

Jakie czynniki sprzyjają rozwojowi otyłości?

Otyłość jest chorobą powodowaną przez wiele czynników, w tym genetycznych, behawioralnych, środowiskowych, medycznych, związanych ze szklakami ośrodkowego układu nerwowego i sygnałami obwodowymi.1-3  Sugeruje się następujące czynniki przyczyniające się do epidemii otyłości (tabela 1).

Kategoria

Czynnik

Potencjalne mechanizmy

Wpływ na równowagę energetyczną

 Genetyczne2,4,5

Różnice w BMI
Zmiany genetyczne odpowiadające za masę ciała i/lub metabolizm (epigenetyka, delecje, polimorfizmy pojedynczego nukleotydu)

Zmienne

↑ Pobór energii i zmienne zużycie energii

 Behawioralne (związane z zachowaniem)2,6-8

Dieta, brak aktywności, czynniki emocjonalne

Wiele mechanizmów behawioralnych

↑ Pobór energii i zmienne zużycie energii

Brak snu

Wiele mechanizmów hormonalnych: zmiany apetytu wywołane leptyną i greliną

↑ Pobór energii i zużycie energii

Rzucenie palenia tytoniu

Efekt behawioralny

↑  Pobór energii i
↓ Zużycie energii

Środowiskowe 2,4,6,7,9

Dostępność/przystępność cenowa żywności, status społeczno-ekonomiczny, stres, środowisko fizyczne, zaburzenia endokrynologiczne, mikrobiologia jelit

Wiele mechanizmów behawioralnych

↑ Pobór energii i zmienne zużycie energii

Medyczne 1,2,10-13 

Leki takie jak kortykosteroidy i niektóre leki stosowane w zaburzeniach psychiatrycznych

Zmienne

↑ Pobór energii i
↓ Zużycie energii

Choroby takie jak zespół wielotorbielowatych jajników (PCOS), zespół Cushinga, niedoczynność tarczycy, Przyrost masy ciała związany z ciążą, menopauzą, niskim stężeniem testosteronu

Zmienne

↑ Pobór energii i zmienne zużycie energii

 Ścieżki OUN3,13

Ścieżki ośrodkowego układu nerwowego homeostatycznego i nagrody

Regulacja energii w podwzgórzu, układ nagrody (dopamina)

↑ Pobór energii i zmienne zużycie energii

Sygnały obwodowe2,3

Hormony i peptydy żołądkowo-jelitowe [insulina, leptyna, grelina, peptyd glukagonopodobny 1 (GLP-1), cholecystokinina (CCK), amylina, peptyd YY (PYY)]

Głównie zmiany apetytu wywołane leptyną i greliną

Zmienne

BMI = wskaźnik masy ciała,
OUN = ośrodkowy układ nerwowy


Na podstawie: