Jak mierzy się otyłość?

Jak mierzy się otyłość?

Miary otyłości

• Wskaźnik masy ciała (BMI), będący miarą stanu odżywienia u dorosłych, jest obliczany jako ciężar w kilogramach podzielony przez wzrost (wyrażony w metrach) podniesiony do kwadratu (kg/m2). Ryzyko przedwczesnej śmierci i ciężkich chorób wzrasta wraz ze wzrostem wartości BMI.1

Klasyfikacja otyłości opiera się na wartościach BMI w sposób przedstawiony na Rysunku 1.1

Rysunek 1. Klasyfikacja otyłości w oparciu o wartości BMI1

Zakresy BMI dla prawidłowej masy ciała wynoszą od 18.5 kg/m2 do 24.9 kg/m2.1 Szeroko akceptowane punkty odcięcia BMI definiują poszczególne osoby jako:1

 • Osoby z nadwagą, jeżeli BMI wynosi 25–29.9 kg/m2
 • Osoby otyłe, jeżeli wskaźnik BMI ≥ 30 kg/m2

Poniższa tabela przedstawia klasyfikację nadwagi i otyłości według BMI i obwodu talii oraz powiązane z nimi ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego i chorób sercowo-naczyniowych.6

Kobiety: ≥ 88 cm
  Kategoria BMI
Obwód talii Norma
18.5 - 24.9 kg/m2
Nadwaga
25 - 29.9 kg/m2
Otyłość klasy I
30 - 34.9 kg/m2
Mężczyźni: <102 cm
Kobiety: <88 cm
Małe ryzyko Podwyższone ryzyko Wysokie ryzyko
  Podwyższone ryzyko Wysokie ryzyko Bardzo wysokie ryzyko

Mierzenie otyłości brzusznej

Coraz więcej dowodów sugeruje, iż to otyłość brzuszna, a nie całkowita zawartość tłuszczu w organizmie, jest lepszym czynnikiem prognostycznym zachorowalności i umieralności związanych z otyłością.2 stnieją trzy miary otyłości brzusznej:

• Obwód talii mierzony centymetrem krawieckim, w płaszczyźnie poziomej, w połowie odległości pomiędzy górnym brzegiem grzebienia kości biodrowej a dolną krawędzią ostatniego żebra3

 • Obwód talii jest uważany za najbardziej praktyczny pomiar tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej. Nadmiar tłuszczu w jamie brzusznej jest związany z większym zagrożeniem dla zdrowia niż nadmiar tłuszczu w obwodowych regionach ciała.3
 • Im większy obwód talii, tym większe ryzyko wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej.4

Jak dokładnie zmierzyć obwód talii?

Najpierw:

 • Upewnij się, że posiadasz centymetr krawiecki o odpowiedniej długości (najlepiej 200 cm).
 • Wykonaj pomiar w najszerszym miejscu bioder.
 • Ustań prosto w lekkim rozkroku i rozluźnij się.

Następnie wykonaj prawidłowy pomiar obwodu tali w następujący sposób:

 1. Znajdź górny brzeg bioder (górna krawędź grzebienia kości biodrowej) i dolną krawędź ostatniego łuku żebrowego.
 2. Przełóż centymetr w połowie odległości między tymi punktami, upewniając się, że centymetr znajduje się równolegle do podłoża i przylega do skóry, ale nie ściska brzucha.
 3. Zrób wdech i wydech 2–3 razy i wykonaj pomiar pod koniec normalnego wydechu.

• Obwód bioder mierzony na wysokości przedniego, górnego kolca biodrowego, gdzie jest wyczuwalny. Jeżeli tak nie jest, należy wykorzystać najszerszy obwód poniżej talii.4. Pomiar należy przeprowadzić wokół najszerszej części pośladków.

Jak dokładnie zmierzyć obwód bioder?

 • Znajdź krętarz większy (krętarz większy kości udowej to duża, nieregularna, czworoboczna wypukłość kości w górnej, bocznej części biodra).
 • Wykonaj pomiar w najszerszym miejscu bioder.
 • Upewnij się, że centymetr jest ustawiony poziomo.
 • Wykonaj pomiar i zapisz prawidłowy wynik, do najbliższego centymetra.

• Wskaźnik obwodu talii do obwodu bioder (WHR), zyskuje się, mierząc obwód talii i dzieląc go przez obwód bioder.5 Poniższa tabela przedstawia punkty odcięcia Światowej Organizacji Zdrowia oraz ryzyko powikłań metabolicznych uzyskanych na podstawie pomiarów WHR.7

Wskaźnik obwodu talii do obwodu bioder
Ryzyko powikłań metabolicznych
 
Kobiety
≥ 0.85 cm
Mężczyźni
≥ 0.90 cm
Znacznie podwyższone
 
 

Na podstawie: