Svara neliela samazinājuma svarīgums

Svara neliela samazinājuma svarīgums

Domājot par svara samazināšanu, mēs bieži vien iztēlojamies savu ideālo ķermeņa svaru vai galveno svara samazināšanas mērķi.

Tomēr arī neliels svara samazinājums var labvēlīgi ietekmēt to personu veselību, kurām ir aptaukošanās.

Svara samazinājums tiek saistīts ar

Būtiskiem sirds un vielmaiņas riska faktoru uzlabojumiem1

HbA1C (glikozētais hemoglobīns), glikozes līmenis tukšā dūšā, asinsspiediens, triglicerīdi, ABL holesterīns

Diabēta, lipīdu vielmaiņas traucējumu un hipertensijas stāvokļa uzlabojumiem vai remisiju2

Ar aptaukošanos saistītu blakusslimību un dzīves kvalitātes jomu uzlabojumiem3,4

Samazinātu risku saslimt ar diabētu5

Būtiskiem plaušu darbības uzlabojumiem6

 

Pierādāmi veselības uzlabojumi var tikt sasniegti, ja persona zaudē 5 %–15 % no sava svara. Šo mērķi var sasniegt 6 mēnešu laikā. Tomēr personām ar ĶMI ≥ 35 kg/m2, lai sniegtu veselības uzlabojumu, svara zudumam jābūt lielākam (20 % vai vairāk). Svara samazinājuma uzturēšana ir viens no diviem galvenajiem veiksmes kritērijiem. Otrs kritērijs ir blakusslimību novēršana un ārstēšana.7

HbA1c = glikolizētais  hemoglobīns, HDL= augsta blīvuma lipoproteīni (ABL).


Atsauces