Pretilost: što je to...

Pretilost: što je to...

Pretilost: što je to...

Pretilost je jedna od najraširenijih kroničnih bolesti, koju je potrebno sustavno medicinski liječiti i sprječavati. Prema širokoj definiciji, pretilost je prekomjerno nakupljanje masnog tkiva u tijelu.1 Europska agencija za lijekove (European Medicines Agency, EMA) shvaća pretilost kao kronično kliničko stanje koje obično zahtijeva dugotrajnu terapiju kako bi se potaklo i održalo gubljenje težine.1

U etiologiju pretilosti uključeni su mnogi genetski, fiziološki i bihevioralni čimbenici. Zna se da način prehrane i redovita tjelesna aktivnost imaju neprocjenjivo važnu ulogu u liječenju i sprječavanju pretilosti i s njom povezanih poremećaja, kao što su hipertenzija, srčana bolest i dijabetes.1 Na razini pojedinca pretilost određuje količina tjelesne masti – točnije, masnog (adipoznog) tkiva.2

Regionalna distribucija masnog tkiva važna je za razumijevanje odnosa između pretilosti i nekih drugih pridruženih bolesti. Prekomjerno masno tkivo u središnjem ili trbušnom dijelu tijela često je u korelaciji s povećanim rizikom od smrti i bolesti.3

Temeljni princip prehrane i metabolizma jest da je promjena tjelesne težine povezana s neravnotežom između energetske vrijednosti pojedene hrane i energije potrošene za održavanje života i fizički rad. Kako bi se održala stabilna tjelesna težina, unos kalorija mora se s vremenom točno izjednačiti s potrošenom energijom.

Što se više zna o etiologiji pretilosti, ona se javlja sve češće.

Prekomjerna težina i pretilost rezultat su energetske neravnoteže tijekom dugog vremena. Za svaku osobu, uzrokom neravnoteže kalorija može biti kombinacija nekoliko čimbenika. Individualne navike, čimbenici okoline i genetika, sve to pridonosi složenosti epidemije pretilosti. U znanstvenoj zajednici pokrenuti su veliki napori kako bi se pozornost usredotočila na svako od tih područja, ali malo se napora ulaže kako bi se ta područja promatrala kao cjelina!4


Referencije