Rasvumine kui katsumus

Rasvumine kui katsumus

Rasvumine kui katsumus

Maailma Terviseorganisatsioon on kirjeldanud rasvumist kui suurimat globaalset täiskasvanute kroonilist terviseprobleemi maailmas.1 WHO 2015. aasta andmete järgi esineb rasvumust (KMI ≥ 30) Euroopa täiskasvanutel 21,5% meestest ja 24,5% naistest.1

Maailma keskmine kehamassiindeks (kg/m2), vanused 18+, 2014 (vanuse järgi kohandatud hinnang)
Naised2

Maailma keskmine kehamassiindeks (kg/m2), vanused 18+, 2014 (vanuse järgi kohandatud hinnang)
Mehed3

Rasvumuse prognoos

Ülekaal ja rasvumine muutuvad üha laialdasemaks. Ülemaailmse prognoosi kohaselt on aastaks 2030 rohkem kui 2,16 miljardit inimest ülekaalulised ning 1,12 miljardit rasvunud. See ülemaailmne kliiniline ja rahvatervise koorem on seotud ka 2. tüübi diabeedi, südame-veresoonkonna haiguste (SVH), vähi ja suremuse suurenenud riskiga.4

Diabeedi ülemaailmne esinemissagedus täiskasvanute hulgas (vanuses 20–79 aastat) oli 2010. aastal 6,4%, mõjutades ligikaudu 285 miljonit täiskasvanut. Prognoosi kohaselt suureneb see esinemissagedus 7,7% ja ligikaudu 439 miljonile inimesele aastaks 2030.5

Diabeedi ülemaailmse leviku prognoos aastaks 2040 versus 20156


Allikad