Η πρόκληση της παχυσαρκίας

Η πρόκληση της παχυσαρκίας

Η πρόκληση της παχυσαρκίας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) περιγράφει την παχυσαρκία ως το σημαντικότερο παγκόσμιο χρόνιο πρόβλημα υγείας στους ενήλικες.1 Βάσει δεδομένων του ΠΟΥ από το 2015, η παχυσαρκία στους ευρωπαίους ενήλικες (ΔΜΣ ≥ 30) ήταν 21,5% στους άνδρες και 24,5% στις γυναίκες.1

Παγκόσμιος μέσος δείκτης μάζας σώματος (kg/m2), ηλικίες 18+, 2014 (τυποποιημένη εκτίμηση κατά ηλικία)
Γυναίκες2

Παγκόσμιος μέσος δείκτης μάζας σώματος (kg/m2), ηλικίες 18+, 2014 (τυποποιημένη εκτίμηση κατά ηλικία)
Άνδρες3

Μελλοντικές εκτιμήσεις για την παχυσαρκία

Το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία γίνονται όλο και πιο διαδεδομένα, με παγκόσμιους αναμενόμενους αριθμούς της τάξης των 2,16 δισεκατομμυρίων για τα υπέρβαρα και 1,12 δισεκατομμυρίων για τα παχύσαρκα άτομα το 2030. Αυτή η παγκόσμια επιβάρυνση κλινικής και δημόσιας υγείας συσχετίζεται επίσης με αυξημένο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακών νόσων, καρκίνου και θνησιμότητας.4

Ο παγκόσμιος επιπολασμός του διαβήτη στους ενήλικες (ηλικίας 20-79 ετών) ήταν 6,4% το 2010, επηρεάζοντας περίπου 285 εκατομμύρια ενήλικες. Αυτός ο επιπολασμός αναμένεται να αυξηθεί σε 7,7% και περίπου 439 εκατομμύρια ενήλικες έως το 2030.5

Παγκόσμιοι αναμενόμενοι αριθμοί επιπολασμού του διαβήτη για το 2040 έναντι του 20156


Παραπομπές