Izazov pretilosti

Izazov pretilosti

Izazov pretilosti

SZO opisuje pretilost kao najveći globalni hronični zdravstveni problem kod odraslih širom svijeta.1 U podacima SZO-a iz 2015. pretilost među odraslima u Evropi (BMI ≥ 30) je bila 21,5% kod muškaraca i 24,5% kod žena.1

Svjetski prosječni indeks tjelens emase (kg/m2), dob 18+, 2014. (standardizirani prosjek godina)
Žena2

Svjetski prosječni indeks tjelens emase (kg/m2), dob 18+, 2014. (standardizirani prosjek godina)
Muškarac3

Buduće procjene pretilosti

Pretjerana tjelesna težina i pretilost postaju sve veći problem. Procjenjuje se da će 2030. u svijetu biti više od 2,16 milijardi osoba pretjerane tjelesne težine i 1,12 milijardi pretilih osoba. Ovaj svjetski klinički i javni problem također je povezan sa povećanim rizikom od dijabetesa tipa 2, kardio-vaskularnih bolesti (CVD), raka i smrtnosti.4

Pojava dijabetesa među odraslim osobama u svijetu (u dobi od 20 do 79 godina) je 2010. iznosila 6,4%, odnosno 285 miliona oboljelih odraslih osoba. Pretpostavlja se da će do 2030. taj broj iznositi 439 miliona, odnosno 7,7%.5

Pretpostavke pojave dijabetesa širom svijeta za 2040. naspram 2015.6


Reference