IZJAVA O VIZIJI

IZJAVA O VIZIJI

IZJAVA O VIZIJI

Pretilost je razlog zbog kojeg se predviđa da će sadašnja generacija mladih živjeti kraće od svojih roditelja.¹
Bolest je dosegla proporcije globalne epidemije sa 2,8 miliona mrtvih svake godine.²

Mnogo se toga može učiniti u borbi protiv pretilosti, no mogućnosti, uključujući promjene prehrambenih navika ljudi i aktivnosti, kao i prikladno liječenje pacijenata, uvelike nisu ispunjene.

Kampanja “mychoicemylife” želi popuniti taj procjep i izložiti fizički i emotivni uticaj života sa pretilosti.
Sakupljajući sve znanje na jedno mjesto, kampanja planira pružiti neke smjernice koje osobe trebaju kako bi donijeli adekvate odluke o životnom stilu, postali svjesni prevencije i opcija liječenja te da bi preuzeli kontrolu nad boljom kvalitetom života!


Reference