Медикаментозно лечение

Медикаментозно лечение

Медикаментозно лечение²

Медикаментозното лечение трябва да бъде разглеждано като част от цялостната стратегия за борба със затлъстяването като заболяване (спазването на диета и физическата активност са предварителни условия).

Лицата, на които може да се приложи лекарствена терапия,са тези с ИТМ ≥ 30 kg/m2 или ИТМ ≥ 27 kg/m2 със съпътстващи заболявания (напр. хипертония, захарен диабет тип 2, сънна апнея)

Контролният преглед след 3-месечно лечение е важен, защото ако лицето, на което е назначена лекарствена терапия, не е намалило теглото си с >5%, в рамките на този период, то няма смисъл медикаментозната терапия да се продължава и лечението трябва да бъде прекратено. Ако лицето страда конкретно от диабет тип 2, то нормата за установяване дали той/тя реагира на лечението, или не, е намаляване на теглото с >3%.

 

Лекарствена терапия на затлъстяването в Европа²

Лекарство Статус Механизъм Дозировка Оценка на
реакцията към лечението
За повече информация,
моля, посетете сайта на Европейската агенция по лекарствата (EMA)
Орлистат Одобрен от FDA & EMA инхибитор на
стомашни и
панкреатични липази
120mg tid
60mg tid (OTC)
2,9 – 3,4%
за 1 година
Научете повече за Ористат OTC
Научете повече за Ористат Rx  
Бупропион/
Налтрексон
Одобрен от FDA & EMA инхибитор на обратното
захващане на DA/NE (B),
опиоиден
антагонист (N)
табл. от 8/90 mg
2 табл. bid
4,8% за 1 година,
спрете приема,
ако след 16 седмици
е регистрирано
намаление на теглото <%5
Научете повече за Бупропион/Налтрексон
Лираглутид Одобрен от FDA & EMA GLP-1 агонист 3 mg sc
веднъж дневно
5,8 kg за 1 година,
спрете приема,
ако след 14 седмици
е регистрирано
намаление на теглото <4%
Научете повече за Лираглутид

OTC=без лекарско предписание, MAOI=инхибитор на моноаминоксидаза, NE=норепинефрин, DA=допамин, GLP-1=глюкагон-подобен пептид-1,
MEN=множествена ендокринна неоплазия,
N=Налтрексон, B=Бупропион
bid=два пъти дневно,
tid=три пъти дневно,
табл.=таблетки,
sc=подкожна инжекция,
Wks=седмици


Цитирана литература