Изчислете своя ИТМ

Изчислете своя ИТМ

Изчислете своя ИТМ

ИТМ се изчислява по следния начин:

  • ИТМ = теглото (kg), разделено на височината на квадрат (m²)

Ако измервате във фунтове и инчове:

  • ИТМ = теглото (фунтове), умножено по 703 и след това разделено на височината на квадрат (инчове²)¹

ИТМ е начин да определите приблизително към коя група спадате според теглото си и е съизмерим с риска от заболяване и смърт поради затлъстяване.2

Колкото по-голям е ИТМ, толкова се увеличава и нивото на риск от диабет тип 2, хипертония и сърдечно-съдови заболявания (ССЗ), в сравнение с човек с нормално тегло и обиколка на талията.3

Въведете следните данни, за да изчислите Вашия индекс на телесната маса (ИТМ).

Височина: cm
Тегло: kg
Пол:
Възраст: години

Индекс на телесната маса: , състояние:

Proposed age-adjusted body mass index: , considered:

Percentile for age and gender:

The adjustment for age is a purely mathematical (not clinical) extension of the NRC adjustment, cited in Zeman, for the "healthy weight" range.


Weight from BMI

Here, you can find out what weight (given the above height) would give you a particular BMI.

Target BMI:

Weight required:
lb kg


Цитирана литература