Затлъстяването се свързва със съпътстващи заболявания

Затлъстяването се свързва със съпътстващи заболявания

5.5%

от злокачествените заболявания се отдават на наднормено тегло и затлъстяване1a
включително рак на хранопровода, дебелото черво, панкреаса, жлъчния мехур, бъбреците, гърдата и матката

55%

по-голям риск от депресия2b
сред хора с ИТМ ≥30 kg/m2

~2x

по-голям риск от коронарна болест на сърцето и инсулт3
сравнение с човек в зряла възраст с нормално тегло

aДанните се основават на приблизителния процент случаи на рак в Обединеното кралство за 2010 г., които се отнасят до 14 рискови фактори, свързани с начина на живот и заобикалящата среда.
bДанните се основават на метаанализ, който обобщава извършените проследяващи групови проучвания (считано от месец март 2008 г.)
ИТМ=индекс на телесната маса


Цитирана литература