Кои са факторите, допринасящи за затлъстяването?

Кои са факторите, допринасящи за затлъстяването?

Кои са факторите, допринасящи за затлъстяването?

Затлъстяването е заболяване, за което допринасят много фактори, включително генетични, поведенчески, фактори на околната среда, медицински фактори, пътищата на централната нервна система (ЦНС) и периферните сигнали.1-3 По-долу са посочени факторите, за които се смята, че допринасят за епидемията от затлъстяване (Таблица 1).

Категория

Фактор

Потенциални механизми

Ефекти върху енергийния баланс

 Генетични2,4,5

Вариации в ИТМ
Промени в гените, отговарящи за теглото и/или метаболизма (епигенетика, изтриване на гени, единични нуклеотидни полиморфизми)

Вариращи

Енергиен прием и променлив енергиен разход

 Поведенчески2,6-8

Неправилно хранене, липса на физическа активност, емоционални фактори

Множество поведенчески механизми

Енергиен прием и променлив енергиен разход

Липса на сън

Множество хормонални механизми: най-вече контролиране на апетита чрез лептин и грелин

Енергиен прием и променлив енергиен разход

Отказ от тютюнопушене

Поведенчески ефект

Енергиен прием и
Енергиен разход

На заобикалящата среда 2,4,6,7,9

Достъпност на храна, социално-икономически статус, стрес, физическа среда, едокринни нарушения, чревен микробиом

Множество поведенчески механизми

Енергиен прием и променлив енергиен разход

Лекарствен1,2,10-13 

Медикаменти като кортикостероиди и някои лекарства за психиатрични заболявания

Вариращи

Енергиен прием и
Енергиен разход

Заболявания и състояния като Поликистозен овариален синдром (PCOS), Синдром на Kъшинг, хипотиреоидизъм, наддаване на тегло поради бременност, менопауза, нисък тестостерон

Вариращи

Енергиен прием и променлив енергиен разход

 НС пътища3,13

Пътища, свързани с хомеостатичната система и системата за възнаграждение

Енергийна регулация в хипоталамуса, допаминова система за възнаграждение

Енергиен прием и променлив енергиен разход

Периферни сигнали2,3

Хормони и стомашно-чревни пептиди [инсулин, лептин, грелин, глюкагон-подобен пептид-1 (GLP-1), холецистокинин (CCK), амилин, пептид YY (PYY)]

Най-вече контролиране на апетита чрез лептин и грелин

Вариращи

ИТМ=Индекс на телесната маса, CCK=холецистокинин, ЦНС=Централна нервна система,
GLP-1=глюкагон-подобен пептид-1, PCOS=поликистозен овариален синдром, PYY=Пептид YY


Цитирана литература