Предизвикателството, наречено затлъстяване

Предизвикателството, наречено затлъстяване

Предизвикателството, наречено затлъстяване

Световната здравна организация описва затлъстяването като най-широко разпространения здравословен проблем в глобален мащаб при хората в зряла възраст по целия свят.1 По данни на Световната здравна организация за 2015 г. 21,5% от мъжете и 24,5% от жените в зряла възраст в Европа са страдали от затлъстяване (ИТМ ≥ 30 kg/m2).1

Среден индекс на телесната маса в света (kg/m2), възраст 18+, за 2014 г. (стандартизирана възраст за изчисления)
Жени2

Среден индекс на телесната маса в света (kg/m2), възраст 18+, за 2014 г. (стандартизирана възраст за изчисления)
Мъже3

Данни за очакваното бъдещо затлъстяване

Наднорменото тегло и затлъстяването стават все по-разпространени, като глобалните прогнози са за над 2,16 милиарда души с наднормено тегло и 1,12 милиарда лица със затлъстяване до 2030 г. Това бреме за световното клинично и обществено здраве е свързано и с повишен риск от диабет тип 2, сърдечно-съдови заболявания (ССЗ), рак и смъртност.4

Разпространението на диабета в световен мащаб сред възрастните (на възраст 20-79 години) е било 6,4% през 2010 г., което засяга около 285 милиона възрастни. Очаква се това разпространение да нарасне до 7,7% и приблизително 439 милиона възрастни до 2030 г.5

Прогнози за разпространението на диабета в световен мащаб за 2040 г. в сравнение с 2015 г.6


Цитирана литература