Значението на умерената загуба на тегло

Значението на умерената загуба на тегло

Що се отнася до отслабването, хората често имат собствени представи за „идеално“ тегло или максимална крайна цел на загуба на тегло.

Обаче, дори умерената загуба на тегло би довела до здравословни подобрения при хора със затлъстяване.

Отслабването води до

Значителни подобрения на кардио-метаболитните рискови фактори1

HbA1C (гликиран хемоглобин), Глюкоза на гладно, Кръвно налягане, Триглицериди, HDL-холестерол

Подобрение или ремисия при диабет, липидни нарушения и хипертония2

Подобрение на съпътстващи затлъстяването заболявания и общото качество на живот3,4

Намаляване на риска от диабет5

Значително подобрение на белодробната функция6

 

Доказано подобрение на здравето може да се регистрира, ако лицето успее да намали теглото си с 5% – 15%. Тази цел може да се постигне в рамките на 6 месеца. Въпреки това, за лица с ИТМ ≥ 35 kg/m2, може да е необходима по-значителна загуба на тегло (20% или повече) за подобрение на здравето. Поддържането на теглото след отслабване е един от двата основни критерия за успех. Другият е превенцията и лечението на съпътстващите заболявания.7

HbA1c = гликиран хемоглобин, HDL= липопротеин с висока плътност


Цитирана литература